51. Májové hepatologické dni

Pozývame Vás na 51. Májové hepatologické dni ktoré sa uskutočnia v Hoteli Patria na Štrbskom plese v termíne 22. až 24.5.2024.

 

Kongres je najvýznamnejším podujatím v odbore Hepatológia na Slovensku a má čo priniesť okrem hepatológov aj gastroenterológom, internistom, všeobecným lekárom, chirurgom a ďalším odbornostiam. Súčasťou bude aj sesterská sekcia (23.5.2024) a praktické workshopy venované ultrazvuku a elastografii v hepatológii.

 Pozývame Vás k aktívnej účasti, termín zaslania abstraktov je do 31.3.2024

Predbežný program:

22.5.2024

9.00 – 11.30 Predkongresové aktivity

9.00 – 10.00  Mladí hepatológovia

10.15 – 11.30  Research group

Úvod

Adamcová Selčanová S., Havaj D.: SIRIUS

Žilinčanová D., Šulejová K.: HEGITO register

Rôzne

Diskusia

 

9.00 -11.30 Teaching area – abdominálna ultrasonografia a elastografia

 

12.00 – 13.00 Obed

 

13.00 – 13.15 Otvorenie

 

13.20 – 14.20 Blok 1. Mapa steatotickej choroby pečene na Slovensku, súčasnosť a budúcnosť (Koller T., Rác M., Pršo M.)

 13.21 – 13.31 Koller T., Adamcová Selčanová S., Skladaný Ľ. (Bratislava, Banská Bystrica): Epidemiologická mapa steatotickej choroby pečene na Slovensku                                             

 13.32 – 13.42 Havaj D., Jursová X., Szantová M., Skladaný Ľ., Koller T . (Banská Bystrica, Bratislava): Skríning pokročilej fibrózy pečene pri steatóze, porovnanie metód v reálnej praxi.                     

 13.43 – 13.58 Kužela L. (Bratislava): Zmena životného štýlu v manažmente steatotickej choroby pečene                                         

 13.59 – 14.14 Rác M. (Nitra):Medikamentózna liečba steatotickej choroby pečene, bude pre každého ?  

14.15 – 14.20 Diskusia

 

14.25 – 14.45 State of the art 1. (Dražilová S., Jarčuška P., Skladaný Ľ.)

Šperl J. (Praha, Česká republika): TBA

 

14.45 – 15.45 Blok 2. Cirhóza pečene a jej komplikácie (Skladaný Ľ. , Jarčuška P., Havaj D. )

14.46 – 14.54 Hrnčár M. (Banská Bystrica): Poškodenie pečene (DILI) spôsobené novými liekmi na hepatocelulárny karcinóm

14.55 – 15.03 Šafčák D. (Košice): Čo sme sa o nádoroch pečene na Slovensku dozvedeli z registrov?

15.04 – 15.12 Strachan J., Molčan P. (Banská Bystrica): Endoskopická hepatológia a cirhóza

15.13 – 15.21 Vrbová P., Koller T. ( Bratislava): Kalprotektín pri cirhóze pečene?

15.22 – 15.30 Gazda J., Janičko M., Dražilová S. Jarčuška P. (Košice): Analýza reči a hepatálna encefalopatia

15.30 – 15.45 Diskusia

 

15.45 – 16.05 Prestávka

 

16.05 – 16.50 Sympózium podporené spoločnosťou Gilead

 

16.55 – 17.15 State of the art 2. (Jarčuška P., Oltman M.)

Skladaný Ľ. (Banská Bystrica): 10 rokov registra cirhóz

 

17.15 – 18.15 Blok 3.  Blok Pracovnej skupiny Mladí hepatológovia (Nosáková L., Žilinčanová D., Važanová D.)

17.16 – 17.28 Havaj D. ( Banská Bystrica): Imunitná dysfunkcia asociovaná s cirhózou pečene

17.29 – 17.41 Šmíd V. (Praha): MASLD a asociovaná extrahepatální onemocnění - vlk v rouše beránčím?

17.42 – 17.54 Schnierer M. (Martin): Portálna hypertenzia z pohľadu gastroenteróloga 

17.55 – 18.07 Kováčová K. (Šaľa): Spolupráca hepatológa a všeobecného lekára pri manažmente pacienta s hepatopatiou 

18.07 – 18.15 Diskusia

 

18.15 – 18.25 Prestávka

 

18.25 – 18. 55 Sympózium podporené spoločnosťou Roche

 

19.00 -19.30 Plenárna schôdza

 

20.00 Večera + slávnostné udelenie ocenení SHS

 

 

23.5.2024

8.30 -11.00 Teaching area: Abdominálna ultrasonografia a elastografia

 

11.00 – 12.00 Posterová sekcia (Gregušová A., Žilinčanová D.)

 

12.00 – 13.00 Obed

 

13.00 – 14.00 Blok 4. Alkoholová choroba pečene (Szántová M., Janičko M., Vrbová P.)

13.01 – 13.13 Szántová M. ( Bratislava): Skríning ALD v kontexte novej MASLD  (MetAld) definície

13.14 – 13.26 Gazda J. (Košice): Úskalia neinvazívnej diagnostiky ťažkej alkoholovej hepatitídy.

13.27 – 13.39 Šulejová K., Skladaný  Ľ. (Banská Bystrica): Čo je nové v  liečbe ťažkej s alkoholom asociovanej hepatitídy?

13.40 – 13.52 Chvála Ľ. (Banská Bystrica): Psychologické posúdenie kandidátov na transplantáciu pečene

13.52 – 14.00 Diskusia

 

14.05 – 15.05 Blok 5. Blok Českej hepatologickej spoločnosti

 

15.10 – 16.10 Sympózium podporené spoločnosťou PRO.MED.CS Praha a.s.

 

16.10 – 16.30 Prestávka

 

16.30 -17.25

Blok 6.  Steatotická choroba pečene očami (ne) – hepatológa (Dražilová S., Makara P., Schroner Z., Staníková D.)

16.31 – 16.43 Staníková D., Kosnáčová J., Čierna I., Vitariušová E., Staník J. (Bratislava): Steatotická choroba pečene u detí so skorým začiatkom obezity

16.44 – 16.56 Schroner Z. ( Košice): Steatotická choroba pečene očami diabetológa

16.57 – 17.09  Keher I., Škuta R., Dobrovodský A. ( Trnava): Metabolicko-bariatrická chirurgia, cesta k dlhodobému úbytku hmotnosti a zlepšeniu pridružených ochorení  

 17.10 – 17.25 Panelová diskusia

 

17.30 – 18.30 Sympózium podporené spoločnosťou Novo Nordisk

 

18.30 – 18.45 Prestávka

 

18.45 – 19.15  Sympózium podporené spoločnosťou Abbvie

19.15 – 19.30 Prednáška podporená spoločnosťou Sanofi

 

20.00 Večera + ocenenie najlepších prác

 

24.5.2023

9.00 – 10.00  Blok 7.  Vírusové hepatitídy (Kristian P., Oltman M., Šulejová K.)

9.01 – 9.11  Žilinčanová D., Skladaný Ľ. ( Banská Bystrica): Neutrofilovo-lymfocytový pomer u pacientov s vírusovou etiológiou ACLD v porovnaní s ostatnými príčinami: analýza údajov z registra RH7

9.12 – 9.22 Kristian P., Hockicková I., Jurek J., Lami F., Rovňáková A. (Košice): Možnosti využitia kvantitatívneho stanovenia HBsAg v klinickej praxi

9.23 – 9.33 Oltman M. ( Bratislava): HCC po eliminácii chronickej hepatitídy C

9.34 – 9.44 Hockicková I., Lami F., Hockicko J., Jurek J., Kristian P. (Košice): Prvé skúsenosti s rutinnou diagnostikou hepatitídy D

9.45 – 9.55 Sekula J., Paraličová Z. (Košice): Hepatitída E na Klinike infektológie a cestovnej medicíny v Košiciach

9.55 – 10.00 Diskusia

 

10.05 – 10.35 Sympózium podporené spoločnosťou Wörwag Pharma

 

10.35- 11.00 Prestávka

 

11.00 -12.00 Blok 8. Vária ( Žigrai M., Paraličová Z., Martinková D.)

 

12.05 – 13.05 Blok 9. Autoimunitné choroby pečene ( Dražilová S., Adamcová Selčanová S., Koky T.)

12.06 – 12.18 Adamcová Selčanová S. (Banská Bystrica): Autoimunitná hepatitída: liečebný manažment 

12.19 – 12.31 Jarčuška P. (Košice): Autoimunitné choroby pečene: fertilita, gravidita 

12.32 – 12.44 Dražilová S., Jarčuška P., Janičko M., Toporcerová D. (Košice): Naše skúsenosti s liečbou obeticholovou kyselinou u pacientov s PBC ( prednáška podporená spoločnosťou MagnaPharm)

12.45 – 12.57 Brunčák M. (Banská Bystrica): Primárna sklerotizujúca cholangoitída: Manažment stenóz z pohľadu gastroenterológa

12.57 – 13.05 Diskusia

 

13.05 Záver

 

13.10 Obed

 

Viac na:

https://majovky.sk/


share logo