EASL SLD Summit 2023

Summit EASL SLD poskytuje vysokokvalitné, nezávislé a najmodernejšie vzdelávacie a vedecké informácie o steatotickom ochorení pečene (SLD). V septembri 2023 sa v Prahe stretne viac ako 600 lekárov, výskumníkov, špecialistov na PPH, zdravotných sestier, príbuzných zdravotníckych pracovníkov a zástupcov pacientov.

Pripojte sa k summitu EASL SLD 2023 a:

        podrobne preskúmať najdôležitejší vývoj a výzvy
        preskúmať najnovší terapeutický vývoj
        prezentovať výskum a učiť sa od kolegov
        zúčastniť sa panelových diskusií na kontroverzné témy
        dozvedieť sa o súčasnom a budúcom klinickom manažmente v rámci multidisciplinárnych prístupov založených na konkrétnych prípadoch
        nadviazať kontakty s lídrami v tejto oblasti
        získať prehľad o dôsledkoch novej nomenklatúry SLD

Poznačte si už teraz do kalendára účasť na poprednom podujatí zameranom výlučne na steatotické ochorenie pečene (SLD)!

Viac na https://easl.eu/event/easl-sld-summit-2023/

 

 

 


share logo