Ústavné

HEGITO - Hepatologické, gastroenterologické a transplantačné oddelenie II. Internej kliniky SZU


Banská Bystricawww.nspbb.sk


hepato@nspbb.sk, jvnencakova@nspbb.sk, adropcova@nspbb.sk


+421 48 441 2855 (Odd) +421 48 441 3522 (Amb)FNsP F.D.Roosevelta
Námestie L. Svobodu 1
Banská BystricaOddelenie vnútorného lekárstva s JIS metabolickou, Nemocnica Poprad a.s.


Popradhttp://www.nemocnicapp.sk/?cat=206


drazilova.s@nemocnicapp.sk


+421527125361Banícka 803/28
05845 PopradIII. Interná klinika LFUK a UNB, UNIVERZITNÁ NEMOCNICA BRATISLAVA, Nemocnica akad. L. Dérera


Bratislava
viera.kupcova@kr.unb.sk, maria.szantova@kr.unb.sk


+421 2 59542370Limbová 5
83305 BratislavaI. Interná klinika UN L. Pasteura a UPJŠ v Košiciach


Košicewww.unlp.sk+421 55 6403211Trieda SNP 1
04001 KošiceI. interná klinika SZU a UNB Dionýza Diešku


Bratislava

(02) 5954 2256Limbová 5,
83005 BratislavaKlinika vnútorného lekárstva II


Nové Zámky
martin.zima@nspnz.sk


035 691 2380, 035 691 2717FNsP Nové Zámky,
Slovenská 11A
94034 Nové Zámky5. interná klinika Lekárskej fakulty UK a Univerzitnej nemocnice Bratislava


Bratislavawww.unb.sk0248234111Ružinovská 6
BratislavaPartners