Centrá pre druholíniovú liečbu PBC

Hepatologická ambulancia, Gastroentero-Hepatologické centrum THALION

Tomášikova 50/C 831 04 Bratislava  

www.thalion.sk
dorkova@thalion.sk kormancikova@thalion.sk
+421 2/5710 8511, +421 911102107


I. interná klinika SZU a UNB Dionýza Diešku

Limbová 5, 83005 Bratislava

(02) 5954 2256


5. interná klinika Lekárskej fakulty UK a Univerzitnej nemocnice Bratislava

Ružinovská 6 Bratislava

www.unb.sk
0248234111 


Gastroenterologicko-hepatologická ambulancia, Univerzitná nemocnica Martin

Kollárova 2, Martin

www.unm.sk
+421434203161


Hepatologická ambulancia, HEGITO - Hepatologické, gastroenterologické a transplantačné oddelenie II. Internej kliniky SZU

FNsP F.D.Roosevelta Námestei L. Svobodu 1 Banská Bystrica

www.nspbb.sk
hepato@nspbb.sk, jvnencakova@nspbb.sk, adropcova@nspbb.sk
+421 48 441 2855 (Odd) +421 48 441 3522 (Amb)


II. Interná klinika UN L. Pasteura a UPJŠ v Košiciach

Trieda SNP 1
04001 Košice

www.unlp.sk
hepatologia.interna1@unlp.sk
+421 55 6403424

backlogo share logo