I. Sympozium klinické patologie IKEM 2022

IKEM, HLAVNÍ BUDOVA - Kongresový sál

Vídeňská 1958/9, 140 21 Praha 4

 

bližšie informácie, program a registrácia na adrese

 https://www.skp2022.ikem.cz/


zdieľať logo