Central European Hepatology collaboration meeting

Počas Štiavnického sympózia o portálnej hypertenzii sa uskutoční  16.6.2017 aj stretnutie skupiny CEHC. Všetkých záujemcov o medzinárodnú spoluprácu v hepatológii srdečne pozývame.

 

Meeting of Central European Hepatology collaboration will be held on the 16th of June 2017 during Štiavnica symposium on portal hypertension in Banská Štiavnica, Slovakia. People with interest in international cooperation in hepatology are wellcomed.

 

program stretnutia/meeting agenda


zdieľať logo