Voľby do výboru a dozornej rady SHS

Vážení členovia Slovenskej Hepatologickej spoločnosti. V týchto dňoch by ste mali dostať hlasovacie lístky pre voľby do výboru a dozornej rady SHS. Vinou Slovenskej lekárskej spoločnosti však došlo k chybnému vytlačeniu hlasovacích lístkov - v záhlaví je uvedený názov Slovenskej onkologickej spoločnosti, zoznam kandidátov je však správny, sú to kandidáti zo SHS. Prosím použite hlasovacie lístky tak ako ste zvyknutí - zakrúžkovaním.

 

Zoznam kandidátov:

 

Kandidátka do výboru .

Por. číslo

Meno, priezvisko a vedecké hodnosti kandidáta

Mesto

1.

MUDr.Svetlana Adamcová- Selčanová, PhD.

Banská Bystrica

2.

MUDr. Sylvia Dražilová, PhD.

Košice

3.

Prof.MUDr.Štefan Hrušovský, CSc., Dr. SVS.

Michalovce

4.

Doc.MUDr.Martin Janičko, PhD.

Košice

5.

Prof.MUDr.Peter Jarčuška, PhD.

Košice

6.

MUDr.Edita Kadlubiaková

Trnava

7.

Doc.MUDr.Tomáš Koller, PhD.

Bratislava

8.

doc.MUDr.Pavol Kristián, PhD.

Košice

9.

MUDr. Alexandra Danningerová - Molnárová

Bratislava

10.

MUDr.Lenka Nosáková, PhD.

Martin

11.

MUDr.Marián Oltman, PhD.

Bratislava

12.

MUDr.Marek Rác, PhD.

Nitra

13.

MUDr. Ľubomír Skladaný, PhD.

Banská Bystrica

14.

Doc.MUDr.Mária Szántová, PhD.

Bratislava

15.

Doc. MUDr.Miroslav Žigrai, PhD.

Bratislava

16.

MUDr.Daniela Žilinčanová

Banská Bystrica

 

 

Kandidátka do dozornej rady

Por. číslo

Meno, priezvisko a vedecké hodnosti kandidáta

Mesto

1.

MUDr.Natália Bystrianska

Banská Bystrica

2.

MUDr.Adriana Gregušová, PhD.

Bratislava

3.

Doc. MUDr.Zuzana Paraličová, PhD.

Košice

4.

MUDr.Petra Vrbová, PhD.

Bratislava

5.

MUDr.Milan Vyskočil, PhD.

Bratislava

 

 

späťlogo zdieľať logo