Primárna sklerotizujúca cholangitída

Vážená pani/vážený pán,

 

je pre nás veľkou cťou, že Vám môžeme venovať brožúru o primárnej sklerotizujúcej cholangoitíde. Nájdete v nej informácie o etiopatogenéze, klinickom priebehu a manažmente pacientov s touto zriedkavou chorobou.

Dokument  je primárne napísaný pre praktických lekárov a informácie uvedené v brožúrke nemusia vždy ľudia bez adekvátneho medicínskeho vzdelania  pochopiť správne. V prípade akýchkoľvek nejasností v súvislosti so štúdiom tohto materiálu konzultujte, prosím, svojho ošetrujúceho lekára.

Veríme, že vydaním tohto dokumentu prispejeme k zlepšeniu zdravotnej starostlivosti o pacientov s primárnou sklerotizujúcou cholangoitídou.

 

BROŽÚRA 

 

 

MUDr. Ľubomír Skladaný, PhD., prezident SHS SLS

MUDr. Sylvia Dražilová, PhD.,  vedúca pracovnej skupiny pre autoimunitné choroby pečene SHS SLS

MUDr. Peter Makarka,MPH.,  prezident SSVPL

Oľga Štefanická, predsedníčka Správnej rady a Občianskeho združenia Šanca pre pečeň

 

 

 

späťlogo zdieľať logo