Vedecké granty SHS na rok 2019

Predĺžený termín!

Výbor SHS vypisuje pre členov SHS vedecké granty na rok 2019. Podporené budú dva vedecké projekty. Termín odoslania prihlášky: do 31.9.2019. Bližsie informácie nájdete v zóne pre prihlásených.

 

Na základe rozhodnutia výboru SHS bude SHS poskytovať grantové finančné prostiredky na podporu výskumu v oblasti hepatológie. Každoročne budú podporené 2 vedecké projekty s max. príspevkom 5000 resp. 3000 Eur. O pridelení grantu rozhodne Grantová komisia SHS s následnou ratifikáciou výborom SHS. Rozhodnutia budú zverejňované na výročnej konferencii spoločnosti – Májových hepatologických dňoch a finančné prostriedky budú pridelené na obdobie nasledujúcich 12 mesiacov.

Podmienky a postup žiadosti nájdete po prihlásení/registrovaní

 

späťlogo zdieľať logo