Archív prezentácií Ružgad

Archív Ružgadu je online databáza originálnych aj prehľadových prednášok a posterov z oblasti gastroenterológie a hepatológie, ktoré odozneli na konferencii Ružgad od roku 2013. Archív Ružgadu je dostupný bezplatne na adrese: http://ruzgad.sk/archiv/archiv/ .  Prezentácie v archíve je možné vyhľadávať podľa kľúčových slov, autora, roku, typu prezentácie alebo tématickej oblasti.  Ku väčšine vlastných prác je dostupný aj abstrakt. 
 
Na Ružgade sa prezentuje veľká časť vlastných vedeckých prác v oblasti gastroenterológie a hepatológie, ktoré sa na Slovensku vykonali od roku 2013. Archív Ružgadu tak mapuje vedecký výskum na Slovensku  v oblasti digestívneho zdravia za dané obdobie. Archív sa bude priebežne dopĺňať o nové príspevky. 
späťlogo zdieľať logo