Medzinárodný deň NASH

12. jún je prvý medzinárodný deň venovaný Nealkoholovej steatohepatitíde pečene. 

 

https://www.international-nash-day.com

späťlogo zdieľať logo