Stretnutia pracovných skupín

Vážení účastníci MHD 2019. Pozývame Vás na stretnutia Pracovných skupín Slovenskej Hepatologickej spoločnosti ktoré sa budú konať počas kongresu.

 

23.5.2019 9.00 - 10.00. PS pre Nealkoholovú tukovú chorobu pečene

 
 

24.5.2019 10.00 - 11.00. PS pre Alkoholovú chorobu pečene

 

Téma: Multiodborový prístup k alkoholom podmieneným chorobám (10,00-11,00)

Skríning –medziodborová spolupráca – praktické možnosti modulácie povedomia u školopovinnej mládeže

Prim. MUDr. Grohol, Miroslav, PhD. Bardejov: Možnosti zlepšenia kooperácie psychiatra a hepatológa v udržateľnosti abstinencie 

PhDr. Kristína Šperková, Mgr. Alexandra Pappová: Movendi – a sila zvyku: modulácia povedomia školopovinných detí

Doc. MUDr. Tibor Baška, PhD.: Alkohol u školopovinných detí v HBSC prieskume 2018  z aspektu metodiky

MUDr. Svetlana Adamcová-Selčanová, doc. dr. Ľ Skladaný,PhD.: Recidíva užívania alkoholu po transplantácii pečene pre ALD

Diskusia: Ľubomír Skladaný, Martin Janičko, Miro Grohol, Tibor Baška, Kristína Šperková, Mária Szántová

 
Miesto stretnutia sa dozviete pri registrácii.  Pracovné skupoiny sú dôležitou súčasťou  Slovenskej Hepatologickej spoločnosti. Svojou činnosťou sa podieľajú na tvorbe opatrení zameraných na prevenciu a liečbu závažných medicínskych problémov nášho odboru.
 
 
späťlogo zdieľať logo