Odporúčania ESPGHAN - Liver Transplantation (LT) for Paediatric Autoimmune Liver Disease

Účelom týchto odporúčaní je načrtnúť otázky menežmentu pediatrických pacientov podstupujúci transplantáciu pečene pre Autoimunitnú hepatitídu a mali by sa uplatňovať v harmónii s odporúčaniami ESPGHAN o autoimunitnej hepatitíde (AIH)  a autoimunitnej sklerotizujúcej cholangitíde (ASC).
LTx je liečebná možnosť pre pacientov s AIH a ASC s chronickým ochorením pečene v koncovom štádiu, pečeňovou malignitou, ako aj u pacientov s AIH a  ťažkým akútnym zlyhaním pečene (ALF), ktoré nereaguje na liečbu steroidmi.

http://www.espghan.org/LiverTransplantationPaediatric_AIH_ESPGHAN_Advice_Guide 2019.pdf

späťlogo zdieľať logo