Odporúčania ESPGHAN - Diagnosis and Management of Paediatric Autoimmune Sclerosing Cholangitis (ASC)

Účelom týchto odporúčaní je načrtnúť otázky diagnostiky a liečby pediatrických pacientov s ASC a poskytnúť usmernenie pre zložité klinické scenáre.

Sklerotizujúca cholangitída je chronické zápalové ochorenie, ktoré postihuje intrahepatický a / alebo extrahepatický biliárny strom, vedie k poškodeniu žlčových ciest a progresívnej fibróze pečene. Názov ASC nie je univerzálne akceptovaný, ale je stále viac ho používaný pediatrickou aj dospelou
hepatologickou komunitou.

http://www.espghan.org/Diagnosis_and_Management_of_Paediatric_Autoimmune_

Sclerosing_Cholangitis__ASC_._ESPGHAN_Advice_Guide._2019.pdf

späťlogo zdieľať logo