Odporúčania ESPGHAN - Diagnosis and Management of Paediatric Autoimmune Hepatitis (AIH)

Účelom tejto príručky je načrtnúť diagnostiku a liečbu Autoimunitnej hepatitídy v pediatrickej populácii AIH a poskytovanúť  návod na komplikované klinické scenáre.
AIH je prototyp autoimunitného ochorenia pečene dospelých a detí a je spojená s  progresívnym zápalom, ktorý, pokiaľ sa nelieči, progreduje do terminálneho štádia hepatálneho zlyhania vyžadujúceho  transplantáciu pečene.

http://www.espghan.org/Diagnosis_and_Management_of_Paediatric_Autoimmune_Hepatitis__AIH_

._ESPGHAN_Advice_Guide._2019._Ver1..pdf

späťlogo zdieľať logo