Odporúčania ESPGHAN

1) Diagnostika a liečba Autoimunitnej hepatitídy v pediatrickej populácii 

https://www.slovhep.sk/verejnost/clanok/54-odporucania-espghan-diagnosis-and-management-of-paediatric-autoimmune-hepatitis-aih

2) Diagnostika a liečba pediatrických pacientov s Autoimunitnou sklerotizujúcou cholangitídou (Primárnou sklerotizujúcou cholangitídou

https://www.slovhep.sk/verejnost/clanok/53-odporucania-espghan-diagnosis-and-management-of-paediatric-autoimmune-sclerosing-cholangitis-asc

3) Starostlivosť o pediatrických pacientov podstupujúcich transplantáciu pečene pre Autoimunitnú hepatitídu

https://www.slovhep.sk/verejnost/clanok/52-odporucania-espghan-liver-transplantation-lt-for-paediatric-autoimmune-liver-disease

späťlogo zdieľať logo