EASL stanovisko k starostlivosti o pacientov s ochorením pečene počas COVID19 pandémie

3.4.2020 vydala EASL oficiálne stanovisko k starostlivosti o pacientov s ochorením pečene počas COVID19 pandémie. Prinášame vám ho v originálnom znení v prílohe.

Hlavné body:

1) COVID19 a vzťah k pečeni

2) Ambulantná starostlivosť o pacientov kompenzovanou chorobou pečene

3) Ambulantná starostlivosť o pacientov s dekompenzovanou chorobou pečene

4) Ambulantná starostlivosť o pacientov s hepatocelulárnym Ca

5) Ambulantná starostlivosť o pacientov po transplantácii

6) Starostlivosť o pacientov na lôžku v čase pandémie COVID19

 

 Celý text Stanovisko EASL: Patients with advanced liver disease and transplant recipients require specific care during COVID-19

späťlogo zdieľať logo