Usmernenie pre vakcináciu proti infekcii COVID 19 u pacientov s chronickými chorobami pečene, hepatobiliárnymi malignitami a pacientov po transplantácii pečene

Usmernenie pre vakcináciu proti infekcii COVID 19 u pacientov s chronickými chorobami pečene, hepatobiliárnymi malignitami a pacientov po transplantácii pečene

Vážení členovia SHS,

v súvislosti s vakcináciou proti infekcii COVID 19 prinášame oficiálne stanovisko EASL k tejto problematike.

Prináša informácie o tom:

-          pre ktorých našich pacientov predstavuje infekcia COVID 19 najväčšie riziko

-          aké trendy v súčasnosti zaznamenávajú registre

-          aký je status quo schválených vakcín

-          ktoré skupiny pacientov s chorobami pečene by mali byť pri vakcinácii prioritizované

-          u ktorých pacientov možno očakávať nižší efekt vakcinácie

-          aké je stanovisko ku vakcinácii pacientov s chorobami pečene, ktorí infekciu COVID 19 prekonali.

 

Plné znenie stanoviska EASL nájdete na:
https://easl.eu/news/covid-19-vaccine-policy/

späťlogo zdieľať logo