Sirius - spolupráca

Záujemcovia  z radov lekárov, starostov aj jednotlivcov o zorganizovanie výjazdového vyšetrenia zdravia pečene vo svojej obci, meste alebo regióne sa môžu prihlásiť  na adrese sekretariatint@nspbb.sk.

späťlogo zdieľať logo