Partneri z farmaceutického priemyslu

Partnerstvá s farmaceutickými spoločnosťami zohrávajú v medicíne rozhodujúcu úlohu, pretože podporujú inovácie a zlepšujú starostlivosť o pacientov. Spolupráca farmaceutických a biotechnologických spoločností s akademickými inštitúciami, poskytovateľmi zdravotnej starostlivosti a vládnymi agentúrami môže viesť k prelomovým objavom vo výskume a vývoji, ako aj k prenosu objavov do klinickej praxe. Tieto partnerstvá tiež uľahčujú zdieľanie zdrojov, odborných znalostí a technológií, čo v konečnom dôsledku umožňuje vývoj nových terapií a liečebných postupov. Okrem toho môžu priemyselné partnerstvá poskytnúť pacientom príležitosti na prístup k najmodernejším liečebným postupom a účasť na klinických skúškach. Uznávanie a podpora priemyselných partnerstiev je preto kľúčové pre rozvoj medicíny a zlepšenie výsledkov liečby pacientov.

Týmto ďakujeme našim partnerom za podporu aj v roku 2024.

 

 

 

 

 

 

Exkluzívny partner SHS pre Ultrazvukové metódy v medicíne:

 

 

back logo share logo