Pacientske organizácie

 

            

Poslaním združenia je osveta, podpora vzdelávania a rozširovanie odborného poznania v oblasti medicíny a verejného
zdravotníctva so zameraním na problematiku chorôb pečene. Zvlášť vo vzťahu k právam a povinnostiam pacientov s chorobami
pečene, ako aj podpora a organizovanie iných aktivít pre členov združenia a iných záujemcov v súlade s poslaním a cieľmi združenia.

http://www.sancaprepecen.eu/

 

 

Sme nezávislá, dobrovoľná, nepolitická a otvorená organizácia. Združujeme pacientov s chorobami pečene a ľudí, ktorí sa stotožňujú s našim poslaním a cieľmi.

Poslaním HEP HELP KLUB-u je podpora vzdelávania a rozširovanie odborného poznania v oblasti medicíny a verejného zdravotníctva so zameraním na problematiku chorôb pečene, zvlášť vo vzťahu k právam a povinnostiam pacientov s chorobami pečene, ako aj podpora a organizovanie iných aktivít pre členov združenia a iných záujemcov v súlade s poslaním a cieľmi združenia.

http://www.hephelpklub.com

 

 

ELPA's aim is to promote the interests of people with liver disease and in particular: to highlight the size of the problem; to promote awareness and prevention; to address the low profile of liver disease as compared to other areas of medicine such as heart disease; to share experience of successful initiatives; to work with professional bodies such as EASL and with the EU to ensure that treatment and care are harmonised across Europe to the highest standards.

http://www.elpa.eu

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

back logo share logo