Since 1968, we have been associating the hepatological community

Our mission is above all to provide modern, high quality and affordable medical and preventive care for patients with liver diseases and for all citizens of the Slovak Republic.

logoBenefits of membership logoSign up

For public

Príhovor Prezidenta SHS

Vážení kolegovia z Výboru SHS, vážení členovia SHS,

 dovoľte mi prihovoriť sa vám pri príležitosti ukončenia volebného obdobia súčasného Výboru. Moja práca s Výborom bola plná inšpirácií a skúseností a všetkým členom Výboru ďakujem za ľudskú a profesionálnu podporu. Vďaku vyjadrujem aj všetkým členom SHS, ktorí svojím členstvom podmienili a účasťou na podujatiach nasmerovali prácu Výboru. Naša snaha o interdisciplinárne a medzinárodné prepojenia SHS, ktorá vychádzala zo samotnej podstaty vyše sto známych chorôb pečene, sa vďaka ústretovosti kolegov z dotknutých odborov a krajín stretla s pozitívnymi odpoveďami a viedla k viacerým multidisciplinárnym a medzinárodným projektom; určite však zostal nemalý priestor na prácu v tejto oblasti.

Na ostatnej riadnej schôdzi Výboru SHS bolo po dôkladnej diskusii prijaté rozhodnutie o rozšírení počtu členov Výboru. Hlavným motívom bolo vytvorenie priestoru pre oficiálnu spoluprácu generácií na najvyššej exekutívnej úrovni, aby sa zabezpečila kontinuita smerovania SHS aj do vzdialenejšej budúcnosti. Na funkciu vo Výbore SHS rezignovali M. Zima a J. Holomáň, práve z dôvodu vytvorenia priestoru pre nastupujúcu generáciu hepatológov. Obom za aktívnu prácu pre vec hepatológie a aj za ojedinelé gesto pre vec budúcnosti ďakujem.

Nesplnených úloh je viacero, osobne najbolestivejšie nesiem svoju neschopnosť dosiahnuť samostatné aktívne fungovanie všetkých Pracovných skupín SHS.

Vážené kolegyne a kolegovia, členovia SHS,

ešte raz vám ďakujem za spoluprácu a do blížiacich sa volieb do SHS vám želám šťastnú ruku.

 

S úctou váš

 Ľubomír Skladaný

Prezident SHS                    V B. Bystrici, 12.októbra 2018read more

47. Májové hepatologické dni 2019

Spravte si miesto vo svojom kalendári.

 

Hlavné slovenské podujatie venované ochoreniam pečene sa v roku 2019 bude konať už 47. krát

 

v termíne: 23.5.2019 - 25.5.2019 

miesto:  Residence Hotel, Donovaly

hlavná téma: Choroby pečene a metabolický syndróm 


189 days to start

read more

Ružinovský Gastroenterologický deň

Ružgad
Ružinovský gastroenterologický deň, 6. ročník
Dátum konania: 09. 11. 2018
Čas podujatia: bude oznámený
Miesto konania: Hotel Holiday Inn, Bajkalská 25/A, Bratislava
 
Hlavné témy podujatia: 
  • Vlastné vedecké práce v oblasti gastroenterológie, endoskopie, hepatológie a gastrointestinálnej chirurgie za roky 2017 – 18
  • Nové imunosupresíva a biologiká v liečbe IBD
  • Registre a biobanking  v gastroenterológii a hepatológii na Slovensku
  • Chirurgická verzus endoskopická liečba chronickej pankreatitídy
  • Chirurgická verzus endoskopická liečba achalázie

 

Registrácia na http://ruzgad.sk

Archív podujatia http://ruzgad.sk/archiv/archiv/


5 days to start

read more
For public

Liečba hepatitídy C je enormný úspech medicíny

5. december 2017. Rozhovor s viceprezidentom Slovenskej Hepatologickej Spoločnosti o Hepatitíde C a možnostiach jej liečby.

https://mediweb.hnonline.sk/rozhovory/liecba-hepatitidy-c-je-enormny-uspech-mediciny

read more
For public

Pacientske organizácie

Ochorenie pečene bez ohľadu na príčinu je pre pacienta veľkou záťažou. V tejto situácii môže byť niekedy veľmi propsešné stretnúť sa s ľudmi s podobných ochorením, alebo s ľudmi, ktorí už ochorenie pečene prekonali. Pacientske organizácie združujú ľudí - aktuálnych pacientov a ľudí s prekonaným ochorením pečene, rozširujú osvetu a povedomie o ochoreniach pečene.

Slovenská hepatologická spoločnosť vždy veľmi tesne spolupracovala s pacientskymi organizáciami, ktorých zástupcovia sú častými hosťami našich stretnutí.

read more

For public

Staňte sa členom SHS

Registruje sa tu:

https://www.slovhep.sk/domov/registration

read more

Monotématický hepatologický deň 2018

Vážené kolegyne a kolegovia!

Nie každá chronická choroba pečene je chronická hepatitída. Nie každá cirhóza pečene je dôsledkom chronického zápalu. Nie každý hepatologický pacient má iba jednu chorobu pečene.

Radi sa s Vami stretneme, aby sme sa o chronických hepatitídach - od vírusových až po autoimunitné - porozprávali v živej diskusii. Čakajú na nás zaujímavé prípady pečeňovej komorbidity a multimorbidity. Podelíme sa o jeden z medicínskych snov súčasnosti, ktorý dostáva kontúry skutočného cieľa: eradikovať hepatitídu C.

Termín: Piatok 7. decembra 2018
Miesto: Kongresová sála MZ SR

Registrácia: http://forms.farmi-profi.sk/site/volitelny?akcia=200

S úctov

Prof. MUDr. Štefan Hrušovský, CSc. Dr. SVS.

 


22 days to start

read more
For public

Vedecké granty SHS na rok 2019

Výbor SHS vypisuje pre členov SHS vedecké granty na rok 2019. Podporené budú dva vedecké projekty. Termín odoslania prihlášky: do 31.3.2019. Bližsie informácie nájdete v zóne pre prihlásených.

read more
For public

Archív prezentácií Ružgad

Archív Ružgadu je online databáza originálnych aj prehľadových prednášok a posterov z oblasti gastroenterológie a hepatológie, ktoré odozneli na konferencii Ružgad od roku 2013. Archív Ružgadu je dostupný bezplatne na adrese: http://ruzgad.sk/archiv/archiv/ .  Prezentácie v archíve je možné vyhľadávať podľa kľúčových slov, autora, roku, typu prezentácie alebo tématickej oblasti.  Ku väčšine vlastných prác je dostupný aj abstrakt. 
 

read more
For public

Slovník hepatológie do vrecka

Vážení členovia,

v spolupráci s vydavateľstvom A-medi management Vám prinášame na voľné stiahnutie elektronickú verziu Slovníka hepatológie autorky Doc. MUDr. Márie Szántovej, druhé vydanie z roku 2015.

Stiahnutie pre registrovaných členov SHS tu

read more
For public

Pečeň: dôležitá ale zanedbávaná

Populárno náučný článok o prináša laické informácie o pečeni a ochoreniach pečene. Na tvorbe sa podieľal prezident Slovenskej Hepatologickej spoločnosti MUDr. Ľ. Skladaný PhD.

read more

Forum SHS

Sign up now. As a member of the SHS you will have access to a professional forum and you will gain new knowledge.
Sign up

Hepatological workplaces

Constitutional
show
Outpatient
show
For treatment of viral hepatitis
show

Partners