Since 1968, we have been associating the hepatological community

Our mission is above all to provide modern, high quality and affordable medical and preventive care for patients with liver diseases and for all citizens of the Slovak Republic.

logoBenefits of membership logoSign up

46. Májové hepatologické dni.

Hlavná téma kongresu je: "Od skríningu po eradikáciu".


Termín prihlásenia prác: 18.2.2018
Termín konania kongresu 17.5.2018 - 19.5.2018

http://46mhd.sk


81 days to start

read more
For public

Dr. Barres award - Idea

Vedenie farmaceutickej spolocnosti PRO.MED.CS Praha a. s. vyhlasuje pre rok 2017 medzinárodnú sútaž v kategórii Idea.

Ideou sa rozumie akýkolvek námet, ktorý môže na základe teoretického predpokladu, predklinického alebo klinického výskumu, individuálneho pozorovania alebo skúsenosti s použitím „off-label“ viest u existujúcich liecivých látok k ich novému použitiu.

read more

4th Edition of the Central and Eastern European Meeting on Viral Hepatitis and Co-infection with HIV

11 – 12 October 2018 in Prague.

The Central and Eastern European Meeting on Viral Hepatitis and Co-infection is an independent program, initiated in 2014 and developed by regional and international Key Opinion Leaders for the medical and scientific community in Eastern and Central European countries. This meeting provides a unique and much needed platform for scientific and medical interchange and education on treatment of Viral Hepatitis and Co-infection with HIV.

official conference webpage

abstract book of last conference


228 days to start

read more
For public

Pacientske organizácie

Ochorenie pečene bez ohľadu na príčinu je pre pacienta veľkou záťažou. V tejto situácii môže byť niekedy veľmi propsešné stretnúť sa s ľudmi s podobných ochorením, alebo s ľudmi, ktorí už ochorenie pečene prekonali. Pacientske organizácie združujú ľudí - aktuálnych pacientov a ľudí s prekonaným ochorením pečene, rozširujú osvetu a povedomie o ochoreniach pečene.

Slovenská hepatologická spoločnosť vždy veľmi tesne spolupracovala s pacientskymi organizáciami, ktorých zástupcovia sú častými hosťami našich stretnutí.

read more

For public

Staňte sa členom SHS

Registruje sa tu:

https://www.slovhep.sk/domov/registration

read more
For public

Pečeň: dôležitá ale zanedbávaná

Populárno náučný článok o prináša laické informácie o pečeni a ochoreniach pečene. Na tvorbe sa podieľal prezident Slovenskej Hepatologickej spoločnosti MUDr. Ľ. Skladaný PhD.

read more
For public

Liečba hepatitídy C je enormný úspech medicíny

5. december 2017. Rozhovor s viceprezidentom Slovenskej Hepatologickej Spoločnosti o Hepatitíde C a možnostiach jej liečby.

https://mediweb.hnonline.sk/rozhovory/liecba-hepatitidy-c-je-enormny-uspech-mediciny

read more
For public

Slovník hepatológie do vrecka

Vážení členovia,

v spolupráci s vydavateľstvom A-medi management Vám prinášame na voľné stiahnutie elektronickú verziu Slovníka hepatológie autorky Doc. MUDr. Márie Szántovej, druhé vydanie z roku 2015.

Stiahnutie pre registrovaných členov SHS tu

read more
For public

Primárna sklerotizujúca cholangitída

Materiály na stiahnutie pre pacientov s týmto ochorením. Nájdete tu informácie o etiopatogenéze, klinickom priebehu a manažmente pacientov s touto zriedkavou chorobou.

read more
For public

Dramatický nárast výskytu ochorení pečene.

read more

Forum SHS

Sign up now. As a member of the SHS you will have access to a professional forum and you will gain new knowledge.
Sign up

Hepatological workplaces

Constitutional
show
Outpatient
show
For treatment of viral hepatitis
show

Partners