Od roku 1968 združujeme hepatologickú komunitu

Naším poslaním je predovšetkým zabezpečenie modernej, kvalitnej a dostupnej liečebno-preventívnej starostlivosti pre pacientov s chorobami pečene i pre všetkých obyvateľov Slovenskej republiky.

logoVýhody členstva logoRegistrácia

Pre verejnosť

Choroba pečene je najčastejšia príčina smrti dospelých na Slovensku vo veku 25 - 45 rokov. Slovenská hepatologická spoločnosť preto pripravila hnutie na zníženie úmrtnosti na choroby pečene,ktorému dala meno SIRIUS. Bližšie informácie na webe https://siriushepi.sk

čítaj viac
Pre verejnosť

Voľby do výboru a dozornej rady SHS

Koncom roka sa uskutočnia korešpondečné voľby do Výboru a dozornej rady Slovenskej Hepatologickej spoločnosti. Pozrite si zoznam kandidátov do výboru aj do  dozornej rady. O termíne volieb budete oboznámení s dostatočným predstihom.

čítaj viac
Pre verejnosť

(Ne)dostupnosť liečby Wilsonovej choroby

Aktualizované informácie o dostupnosti Farmakologickej liečby Wilsonovej choroby.

čítaj viac
Pre verejnosť

Odporúčania režimových opatrení pre pacientov s Nealkoholovou tukovou chorobou pečene

podľa uvedených zdrojov spracovala MUDr. Mária Ondrejkovičová, PhD.

čítaj viac
Pre verejnosť

Pacientske organizácie

Ochorenie pečene bez ohľadu na príčinu je pre pacienta veľkou záťažou. V tejto situácii môže byť niekedy veľmi propsešné stretnúť sa s ľudmi s podobných ochorením, alebo s ľudmi, ktorí už ochorenie pečene prekonali. Pacientske organizácie združujú ľudí - aktuálnych pacientov a ľudí s prekonaným ochorením pečene, rozširujú osvetu a povedomie o ochoreniach pečene.

Slovenská hepatologická spoločnosť vždy veľmi tesne spolupracovala s pacientskymi organizáciami, ktorých zástupcovia sú častými hosťami našich stretnutí.

čítaj viac

Monotematický Hepatologický deň 2022

Vážení členovia a sympatizanti,

pozývame Vás na Monotematický hepatologický deň 2022

s hlavnou témou : "Malnutrícia pri chorobách pečene"

 bližšie informácie a registrácia na https://www.idl.sk/konferencie/monotematicky-hepatologicky-den-2022


3 dní do začiatku

čítaj viac
Pre verejnosť

Youtube program SHS

 
Vážení členovia a sympatizanti,

 

pripravili sme pre Vás oficiálny Youtube program Slovenskej Hepatologickej spoločnosti, kde budeme publikovať webináre a ďalší video obsah z produkcie SHS. Tento kanál je prístupný iba cez nasledujúci odkaz: https://www.youtube.com/channel/UC5wQHsQZOtZ_Saonr3k79mg

čítaj viac
Pre verejnosť

Hepkalkulačka

Pripravili sme pre Vás v spolupráci so spoločnosťou  WÖRWAG Pharma GmbH & Co. KG jednoduchú kalkulačku, ktorá Vám môže pomôcť pri starostlivosti o pacientov s ochoreniami pečene tým že po zadaní základných údajov vypočíta bežne používané skóre vyjadrujúce pravdepodobnosť niektorých pečeňových ochorení či stupeň pokročilosti alebo aktivitu týchto ochorení.

čítaj viac

Fórum SHS

Zaregistrujte sa. Ako člen SHS budete mať prístup k odbornému fóru a nadobudnete nové vedomosti.
Registrácia

Partneri