Od roku 1968 združujeme hepatologickú komunitu

Naším poslaním je predovšetkým zabezpečenie modernej, kvalitnej a dostupnej liečebno-preventívnej starostlivosti pre pacientov s chorobami pečene i pre všetkých obyvateľov Slovenskej republiky.

logoVýhody členstva logoRegistrácia

Slovenské obezitologické dni s medzinárodnou účasťou

 
Cieľová skupina
Kongres je určený pre všetkých odborníkov aktívne sa venujúcim prevencii a liečbe obezity a s ňou spojených ochorení.
 
Témy kongresu
  Slávnostné prednášky pozvaných mienkotvorných odborníkov
  Slávnostná Sečanského prednáška
  Slávnostná Krahulcova prednáška
  Kľúčové témy z Európskeho obezitologického kongresu 2024
  Multidisciplinárny manažment obezity – spojenie efektívnej farmakoterapie a metabolickej chirurgie
  Kardiovaskulárne, renálne a metabolické komorbidity obezity
  Mapa obezity a steatózy pečene na Slovensku MASLD – skrining, diagnostika a liečba
  Praktické odporúčania pre diagnostiku a liečbu MASLD
  Od obezity k rakovine: karcinóm pažeráka a žalúdka
  Pediatrická starostlivosť o deti a adolescentov žijúcich s (pre)obezitou
  Psychologická a psychiatrická intervencia u pacientov žijúcich s (pre)obezitou
  Úloha nezdravotníckych odborníkov v prevencii a liečbe jedincov s (pre)obezitou
  Pacient ako najdôležitejšia súčasť komplexného manažmentu obezity – občianske združenie PLNO
  Sarkopenická obezita a pravidelné cvičenie
  Novinky vo farmakoterapii (pre)obezity

93 dní do začiatku

čítaj viac
Pre verejnosť

Slovensko v konzorciu Liver Aim

LIVERAIM konzorcium pracuje na vytvorení nového
skríningového nástroja na ochorenia pečene

LIVERAIM konzorcium je partnerstvo podporované EÚ, ktoré spája akademické inštitúcie,
neziskové organizácie, diagnostické a farmaceutické spoločnosti so zameraním na výskum v oblasti
ochorení pečene a budovanie povedomia o ich európskom a celosvetovom dopade.

Slovensko v tomto konzorciu reprezentuje oddelenie HEGITO 2. Internej kliniky LF SZU v Banskej Bystrici


web: https://www.liveraim.eu/
X: @LiverAim
Linkedin: https://www.linkedin.com/company/liveraim

čítaj viac
Pre verejnosť

Hepkalkulačka

Pripravili sme pre Vás v spolupráci so spoločnosťou  WÖRWAG Pharma GmbH & Co. KG jednoduchú kalkulačku, ktorá Vám môže pomôcť pri starostlivosti o pacientov s ochoreniami pečene tým že po zadaní základných údajov vypočíta bežne používané skóre vyjadrujúce pravdepodobnosť niektorých pečeňových ochorení či stupeň pokročilosti alebo aktivitu týchto ochorení.

čítaj viac

Pre verejnosť

Členstvo v Slovenskej hepatologickej spoločnosti

Vážení členovia Slovenskej hepatologickej spoločnosti,

v sekcii pre registrovaných členov SHS sa vám po prihlásení sprístupnia aktualizované záznamy prednášok z nami organizovaných podujatí z posledných dvoch rokov.

klikajte tu

čítaj viac
Pre verejnosť

Mladí hepatológovia

Novovzniknutá skupina Mladí hepatológovia

čítaj viac
Pre verejnosť

Partneri z farmaceutického priemyslu

                                         

 

 

čítaj viac