Monotématický hepatologický deň 2018

Dovoľujeme si pozvať Vás na tohtoročný Monotematický hepatologický deň, ktorého témou budú Chronické hepatitídy - prevencia, výskyt, diagnostika, klinické aspekty, liečba, prognóza

Termín: Piatok 7. decembra 2018
Miesto: Kongresová sála MZ SR

S úctov

Prof. MUDr. Štefan Hrušovský, CSc. Dr. SVS.