Ružinovský Gastroenterologický deň

Ružgad
Ružinovský gastroenterologický deň, 6. ročník
Dátum konania: 09. 11. 2018
Čas podujatia: bude oznámený
Miesto konania: Hotel Holiday Inn, Bajkalská 25/A, Bratislava
 
Hlavné témy podujatia: 
  • Vlastné vedecké práce v oblasti gastroenterológie, endoskopie, hepatológie a gastrointestinálnej chirurgie za roky 2017 – 18
  • Nové imunosupresíva a biologiká v liečbe IBD
  • Registre a biobanking  v gastroenterológii a hepatológii na Slovensku
  • Chirurgická verzus endoskopická liečba chronickej pankreatitídy
  • Chirurgická verzus endoskopická liečba achalázie

 

Registrácia na http://ruzgad.sk

Archív podujatia http://ruzgad.sk/archiv/archiv/
2. Kongres Slovenskej Transplantologickej spoločnosti SLS s medzinárodnou účasťou

 

Online registrácia, prihlásenie abstraktov a ubytovanie:
www.transplant.sk
Termín pre online registráciu na podujatie: do 21. 09. 2018
Termín na zaslanie abstraktov: do 31. 07. 2018 

Prvá informácia
4th Edition of the Central and Eastern European Meeting on Viral Hepatitis and Co-infection with HIV

11 – 12 October 2018 in Prague.

The Central and Eastern European Meeting on Viral Hepatitis and Co-infection is an independent program, initiated in 2014 and developed by regional and international Key Opinion Leaders for the medical and scientific community in Eastern and Central European countries. This meeting provides a unique and much needed platform for scientific and medical interchange and education on treatment of Viral Hepatitis and Co-infection with HIV.

official conference webpage

abstract book of last conference