46. Májové hepatologické dni.

Hlavná téma kongresu je: "Od skríningu po eradikáciu".


Termín prihlásenia prác: 1.12.2017 – 31.1.2018
Termín konania kongresu 17.5.2018 - 19.5.2018