48. Májové hepatologické dni 2020

Hlavné slovenské podujatie venované ochoreniam pečene sa v roku 2020 bude konať už 48. krát

 

v termíne: 21.5.2020 - 23.5.2020 

 

hlavné témy: 

ALKOHOL:Veľká stratégia 21. storočia

Eliminácia chronických vírusových hepatitíd na Slovensku.