46. Májové hepatologické dni.

Hlavná téma kongresu je: "Od skríningu po eradikáciu".


Termín prihlásenia prác: 18.2.2018
Termín konania kongresu 17.5.2018 - 19.5.2018

http://46mhd.sk