45. Májové hepatologické dni 2017

Vážené/í kolegyne a kolegovia, 

Prijmite prosím naše srdečné pozvanie na 45.Májové hepatologické dni, ktoré sa budú konať v hoteli Residence na Donovaloch v dňoch 18. - 20. 5. 2017.

Hlavná téma pečeň a životný štýl má za cieľ adresovať syndemické pôsobenie faktorov, zodpovedných za epidémiu chorôb pečene, ktorej sme svedkami. Spôsob života je ako príčina, spúšťač, agravujúci faktor, alebo všetko spomenuté, zistiteľný pri každej chorobe pečene; niekedy ľahko, inokedy je potrebné pátranie, pretože postihnutí netušia, sú zavádzaní, alebo zatajujú. Alkohol, prejedanie sa, kvalita potravín, inaktivita, voda a ich súvislosti s metabolizmom, imunitným systémom, vírusmi hepatitídy B a C a rakovinou pečene - sú hlavné oblasti, ktorým sa na konferencii bude venovať pozornosť. Zmeny životného štýlu v ostatných rokoch spôsobili, že cirhóza pečene je treťou najčastejšou príčinou úmrtia obyvateľov Slovenska v produktívnom veku. Potreba viacstrannej, interdisciplinárnej a medzinárodnej spolupráce pri hľadaní účinných protiopatrení sa odzrkadlila v hľadaní koalícií naprieč odbormi a spolupráce u zdravotných sestier, občianskych združení pacientov s chorobami pečene a mladých kolegov. V sobotu 20. 5. sa súčasťou programu MHD stane 2. Slovenský deň obezity.

Veríme, že v žičlivom prostredí na rozhraní Nízkych Tatier a Veľkej Fatry nájdete okrem užitočných a aktuálnych medicínskych poznatkov aj priestor na diskusie a nadviazanie priateľských pracovných vzťahov, ktoré pomôžu hľadať spôsoby a sily na obranu zdravia. 

Tešíme sa na stretnutie s vami na Donovaloch

 

MUDr. Ľubomír Skladaný, PhD.

MUDr.Sylvia Dražilová, PhD.

Súbor prednášok

 


zdieľať logo