Slovenská Hepatologická Spoločnosť,
organizačná zložka SLS

Cukrová 3, 813 22 Bratislava

Telefóny:
ústredňa: +421 2 5292 2017, 5292 2019
sekretariát SLS: + 421 2 5292 2020

Fax: + 421 2 5263 5611
e-mail: secretarysma@sls.sk

Bankové spojenie:
VÚB Bratislava-mesto
č. ú.: 4532-012/0200
IBAN SK36 0200 0000 0000 0453 2012

IČO: 00178624
DIČ: 2020795689
IČ DPH: SK2020795689

BIC/SWIFT CODE: SUBASKBX

Máte otázky? Napíšte nám