Výbor spoločnosti

PREZIDENT
MUDr. Ľubomír Skladaný, PhD.
lubomir.skladany@gmail.com

1. Viceprezident
MUDr. Marian Oltman, PhD.
oltman@thalion.sk

2. Viceprezident
Doc. MUDr. Pavol Kristián, PhD

Vedecký sekretár
MUDr. Sylvia Dražilová

Pokladník
MUDr. Svetlana Adamcová-Selčanová


Sekretariát SHS (c/o):

II. Interná klinika SZU,
FNsP F.D.Roosevelta,
Námestie L. Svobodu 1
97401 Banska Bystrica
ehronciakova@nspbb.sk
+421 48 4412135

Adresa SHS:
Cukrová 3
PSČ Bratislava

Máte otázky? Napíšte nám