O spoločnosti

Vážené kolegyne, kolegovia, vážení priaznivci hepatológie, vitajte na stránke Slovenskej hepatologickej spoločnosti (SHS), ktorá je organizačnou zložkou (členskou vedecko – odbornou spoločnosťou) Slovenskej lekárskej spoločnosti (SLS).

Slovenská hepatologická spoločnosť

Už od roku 1968 združuje lekárov, klinických a laboratórnych vedeckých pracovníkov a ďalších záujemcov o hepatológiu, jej odborný a vedecký rozvoj, ale najmä o jej konkrétne praktické uplatnenie v zdravotníctve Slovenskej republiky. Ide nám predovšetkým o zabezpečenie modernej, kvalitnej a dostupnej liečebno-preventívnej starostlivosti pre pacientov s chorobami pečene i pre všetkých obyvateľov Slovenskej republiky.

Veríme, že na stránke SHS nájdete hodnotné, aktuálne a užitočné informácie – radené do jednotlivých tematických rubrík – podstránok, ako aj potrebné kontakty na funkcionárov výboru SHS i na jednotlivé špecializované hepatologické pracoviská v Slovenskej republike.

Vítame na stránke našich pacientov aj širokú verejnosť. Pre Vás pripravujeme zvláštnu sekciu s praktickými informáciami o chorobách pečene, užitočnými linkami a odkazmi.

Galéria

Výhody členstva

Člen Slovenskej Hepatologickej Spoločnosti bude dostávať informácie, ktoré sú určené len registrovaným členom SHS.

Odborné fórum slúžiace na výmenu odborných informácií medzi členmi SHS.

Aktuálne informácie
Trendy v hepatológií

Fórum
s možnostou prispievania

Zoznam a kontakty
na členov SHS

Klinické štúdie
prebiehajúce v SR

Oznamy
o chode spoločnosti

Zoznam kooperujúcich
pracovísk v zahraničí


logoRegistrácia

Výbor spoločnosti

PREZIDENT
MUDr. Ľubomír Skladaný, PhD.
Banská Bystrica

1. Viceprezident
MUDr. Marian Oltman, PhD.
Bratislava

Vedecký sekretár
MUDr. Sylvia Dražilová, PhD.
Poprad

Pokladník
MUDr. Svetlana Adamcová-Selčanová
Banská Bystrica

2. Viceprezident
Doc. MUDr. Tomáš Koller
Bratislava


Členovia výboru

Doc. MUDr. Pavol Kristián, PhD.
Košice

Doc. MUDr. Mária Belovičová, PhD.
Bardejovské Kúpele

Prof. MUDr. Vierka Kupčová, CSc.
Bratislava

Prof. MUDr. Ivan Schréter, CSc.
Košice

Prof.MUDr. Štefan Hrušovský, CSc., DrSVS.

Doc. MUDr. Mária Szántová, PhD.
Bratislava

Prof. MUDr. Peter Jarčuška, PhD.
hlavný odborník MZ SR pre odbor hepatológia

MUDr. Martin Janičko, PhD.
Košice

MUDr. Miroslav Žigrai, PhD.
Bratislava

MUDr. Marek Rác
Nitra


Dozorná rada

MUDr. Jozef Baláž
Banská Bystrica

MUDr. Edita Kadlubjaková

MUDr. Alexandra Danningerová Molnárová


Partneri