O spoločnosti

Vážené kolegyne, kolegovia, vážení priaznivci hepatológie, vitajte na stránke Slovenskej hepatologickej spoločnosti (SHS), ktorá je organizačnou zložkou (členskou vedecko – odbornou spoločnosťou) Slovenskej lekárskej spoločnosti (SLS).

Slovenská hepatologická spoločnosť

Už od roku 1968 združuje lekárov, klinických a laboratórnych vedeckých pracovníkov a ďalších záujemcov o hepatológiu, jej odborný a vedecký rozvoj, ale najmä o jej konkrétne praktické uplatnenie v zdravotníctve Slovenskej republiky. Ide nám predovšetkým o zabezpečenie modernej, kvalitnej a dostupnej liečebno-preventívnej starostlivosti pre pacientov s chorobami pečene i pre všetkých obyvateľov Slovenskej republiky.

Veríme, že na stránke SHS nájdete hodnotné, aktuálne a užitočné informácie – radené do jednotlivých tematických rubrík – podstránok, ako aj potrebné kontakty na funkcionárov výboru SHS i na jednotlivé špecializované hepatologické pracoviská v Slovenskej republike.

Vítame na stránke našich pacientov aj širokú verejnosť. Pre Vás pripravujeme zvláštnu sekciu s praktickými informáciami o chorobách pečene, užitočnými linkami a odkazmi.

Galéria

Výhody členstva

Člen Slovenskej Hepatologickej Spoločnosti bude dostávať informácie, ktoré sú určené len registrovaným členom SHS.

Odborné fórum slúžiace na výmenu odborných informácií medzi členmi SHS.

Aktuálne informácie
Trendy v hepatológií

Fórum
s možnostou prispievania

Zoznam a kontakty
na členov SHS

Klinické štúdie
prebiehajúce v SR

Oznamy
o chode spoločnosti

Zoznam kooperujúcich
pracovísk v zahraničí


logoRegistrácia

Výbor

PREZIDENT
MUDr. Sylvia Dražilová, PhD
Košice

1. Viceprezident
MUDr. Marián Oltman, PhD
Bratislava

Vedecký sekretár
Doc. MUDr. Tomáš Koller, PhD.
Bratislava

Pokladník
MUDr. Svetlana Selčanová Adamcová, PhD
Banská Bystrica

2. Viceprezident
Doc. MUDr. Miroslav Žigrai, PhD
Bratislava


Členovia výboru

MUDr. Ľubomír Skladaný PhD
Banská Bystrica

Prof. MUDr. Peter Jarčuška, PhD
Košice

MUDr. Marek Rác, PhD
Nitra

Doc. MUDr. Martin Janičko, PhD
Košice

Doc. MUDr. Mária Szántová, PhD
Bratislava

Doc. MUDr. Pavol Kristián, PhD
Košice

MUDr. Daniela Žilinčanová
Banská Bystrica

MUDr. Lenka Nosáková, PhD
Martin


Dozorná rada

MUDr. Natália Bystrianska
Banská Bystrica

MUDr. Adriana Cibulová-Gregušová, PhD.
Bratislava

Doc. MUDr. Zuzana Paraličová. PhD.
Košice