2. Kongres Slovenskej Transplantologickej spoločnosti SLS s medzinárodnou účasťou

 

Online registrácia, prihlásenie abstraktov a ubytovanie:
www.transplant.sk
Termín pre online registráciu na podujatie: do 21. 09. 2018
Termín na zaslanie abstraktov: do 31. 07. 2018 

Prvá informácia


zdieľať logo