Letná škola hepatológie 2024

Pozývame Vás na Letnú školu hepatológie, ktorá sa tento rok uskutoční v Martine.

Môžte sa tešiť na 2 intenzívne dni prednášok typu postgraduálneho vzdelávania v hepatológii a jeden klinický deň na Gastroenterologickej klinike UN Martin vrátane ultrazvukového workshopu a tréningu elastografických metodík.

Cieľovou skupinou sú mladí lekári zaradení do prípravy vo vnútornom lekárstve a všetkých internistických odborov, rádiológii a chirurgii s budúcim zameraním na oblasť hepatológie, hepatobiliárnej chirurgie. Počet miest je limitovaný, vybraným účastníkom náklady hradí Slovenská hepatologická spoločnosť.

V prípade záujmu prosím vyplňte prihlášku spolu s krátkym motivačným listom, prečo by ste práve vy mali byť vybratí ako účastník Letnej školy.

 

Prihláška na Letnú školu hepatológie 2024


zdieľať logo