Webinár#2: Trendy v hepatológii v roku 2020

Pozrite si záznam webináru na Youtube

 

 Z obsahu: 

 

00:00 Úvod

00:42 ACLF s alkoholom ako spúšťačom

13:49 Hepatálna encefalopatia a úmrtnosť na HEGITO

24:14 Hyperbarická oxygenoterapia ako liečba nehojacich sa komplikácií tretej línie po transplantácii pečene

38:50 Biomarkery užívania alkoholu po transplantácii pečene

56:20 Výzvy nemusia byť bariérou: HCV u PWID

01:19:19 Diskusia

 
 

zdieľať logo