Staňte sa členom SHS

Vážení návštevníci,

Slovenská Hepatologická spoločnosť má za cieľ neustále vzdelávať svojich členov ale aj odbornú verejnosť v témach spojených s ochoreniami pečene.

Všetci odborní pracovníci v zdravotníctve:

  • lekári
  • sestry
  • farmaceuti
  • laboranti
  • vedeckí pracovníci
  • iní zdravotnícki pracovníci
  • študenti medicíny a iných zdravotníckych odborov

sa môžu prihlásiť za riadneho člena Slovenskej hepatologickej spoločnosti. Získajú tak prístup k množstvu odborných materiálov medzi ktoré patria:

  • Kompletný archív časopisu Trendy v Hepatológii
  • Odborné odporúčania tvorené spoločnosťou
  • Iné odborné publikácie

Zároveň majú naši členovia zvýhodnené registračné poplatky na kongresy a semináre organizované SHS, najmä na náš výročný kongres:

Májové Hepatologické Dni.

Členský poplatok na rok sú 3 eurá, naviac sa platí poplatok za členstvo v Slovenskej Lekárskej Spoločnosti.

späť logo zdieľať logo