(Ne)dostupnosť liečby Wilsonovej choroby

Vážení poskytovatelia a pacienti,

 

na trhu momentálne nie je dostupná žiadna forma lieku Metalcaptase na liečbu Wilsonovej choroby. Obidve registrované formy:

29/0362/18-S 66753 METALCAPTASE 300 tbl ent 50x300 mg (blis.PVC/PVDC/Al) HEL-1  
29/0073/98-S 66755 METALCAPTASE 150 tbl ent 50x150 mg (blis.PVC/PVDC/Al) HEL-1

 

sú nedostupné. Doteraz dostupná nekategorizovaná forma lieku - 300mg Balenie malo nahlásenú nedostupnosť 11.8.2022 Bližšie informácie na stránke ŠUKL https://portal.sukl.sk/PreruseniePublic/?act=PrerusenieOznList&mId=2

Odporúčame obrátiť sa na Úrad na dohľad nad zdravotnou starostlivsťou, vašu zdravotnú poisťovňu a ministerstvo zdravotníctva SR a žiadať usmernenie ako sa k lieku dostať.

 

Podľa súčasnej právnej úpravy nemôže lekár, ktorý pacienta lieči s Wilsonovou chorobou - t.j. gastroenterológ, alebo hepatológ, pacientovi liek fyzicky zabezpečiť (vydať, predať, sprostredkovať vzorku) a dokonca ani povedať v ktorej lekárni je dostupný. Takýto postup je vyslovene protizákonný. Lekár liek iba odporúča, buď neformálne (ústne, písomne) alebo formálne formou lekárskeho predpisu. Ďalší postup je v rukách iných poskytovateľov zdravotnej starostlivosti - lekární, ktoré nemajú iba právo predávať a vydávať lieky, ale aj povinnosť lieky zabezpečiť. Dostupnosť lieku, ktorý je registrovaný štátnou inštitúciou, má kontrolovať a vymáhať štát prostredníctvom Ministerstva zdravotníctva.

 

Slovenská Hepatologická spoločnosť z vlastnej iniciatívy zabezpečila náhradu uvedeného lieku, ktorý však nie je registrovaný v SR. Liek má názov Kelatine a obsahuje rovnaku účinnú látku ako Metalcaptase. 14.9.2022 bolo vydané povolenie MZ SR na použitie tohto lieku v SR avšak toto povolenie nezakladá povinnosť ZP preplatiť túto liečbu. 

 

Opäť nad rámec povinností odbornej spoločnosti a ošetrujúcich lekárov sme žiadali ZP o úhradu tohto lieku.

Aktuálnu informáciu platnosti skupinového schválenia úhrady lieku ZP si môžte overiť na stránke zdravotných poisťovní:

 

VŠZP: https://www.vszp.sk/poskytovatelia/zdravotna-starostlivost/zoznam-liekov/zoznam-liekov-ktore-hradi-vszp-nad-ramec-kategorizacie/

Union: https://www.union.sk/ziadosti-tlaciva/uzp/poskytovatel/oznamy/ -> Registrované lieky hradené nad rámec kategorizácie od 1. 8. 2023.xls

Dôvera: https://www.dovera.sk/lekar/predchadzajuci-suhlas

 

 

 

späť logo zdieľať logo