Ďakujeme za Vašu účasť na 45. MHD

Počas odborného programu odoznelo 54 prednášok, prezentovaných bolo 8 posterov, boli udelené tri ceny za najlepšie originálne práce.
 
Prvú cenu a odmenu 500 EUR ziskala práca 
Fatty Liver Index, včasný indikátor steatózy pečene v detskom a adolescentnom veku autorov Kabátová J., Kabátová J. jn, Melicháčová V. (Piešťany, Trnava)
Druhú cenu a odmenu 300 EUR získala práca 
Pilotný projekt skríningu steatózy na základe indexu steatózy pečene (FLI) autorov  Hlavatá T., Melicháčová V., Kabátová J., Bačiková Z., Nedelková Z., Graňo F., Luha J., Szántová M. (Bratislava)
Tretiu cenu a odmenu 200 EUR získala práca 
Extracelulárna DNA ako marker poškodenia pečene autorov Konečná B., Vlková B., Hodosy J., Skladaný Ľ., Celec P. (Bratislava)
 
Odborný program bol ukončený aktivitami venovanými dňu obezity, počas ktorých bolo možné naučiť sa správne vykonávať tzv. Nordic Walking, účastníci sa mohli zúčastniť štafetových pretekov v atletickom biatlone a uskutočnila sa aj autogramiáda olympijskeho víťaza Mateja Tótha.

tešíme sa na strednutie na 46. Májových hepatologických dňoch v  termíne 17.5.-19.5.2018. 

Našim cieľom je priniesť dôležité informácie z podujatí aj našim členom, ktorí sa z rôznych dôvodov nemohli priamo zúčastniť. Preto pre Vás pripravujeme výber z prednášok dostupný pre registrovaných členov SHS priamo na stránke a fotogalériu.

 

Zoznam prednášok s dostupnými prezentáciami

 

Fotogaléria

 

 

späť logo zdieľať logo