Záznamy prednášok: Hepato-kardio -metabolické kontinuum, Jasná 04/2022

 

Blok 1. Metabolický syndróm – multiodborový prístup: krvný tlak ako dôležitý marker kardiometabolického rizika. Olexa P., Vohnout B

Vohnout B. (Bratislava): Hypertenzia u pacienta s obezitou a diabetes mellitus Pozrieť
Olexa P. ( Košice): Hypertenzia u pacienta s koronárnou chorobou srdca Pozrieť
Čechová M.(Hlohovec): Hypertenzia u geriatrického pacienta Pozrieť
Kováčik M. (L.Mikuláš). Má neurológa zaujímať krvný tlak pacienta? Pozrieť
   
 Blok 2. Metabolický syndróm z pohľadu kardiológa: Lipidy z mnohých strán. Pella D., Piťha J.    
 Piťha J. (Praha): Manažment polyvaskulárnych ochorení z pohľadu lipidov Pozrieť
 Pella D. (Košice): LDL-cholesterol – quo vadis Slovakia? Pozrieť
 Vráblik M. (Praha): Dyslipidémia metabolického syndrómu a inzulínovej rezistencie Pozrieť
 Fedačko J. (Košice): Inovatívne prístupy v liečbe dyslipidémií Pozrieť
 
Blok 3. Metabolický syndróm z pohľadu hepatológa: Od NAFLD ku MAFLD. Jarčuška P., Rác M., Zima M.
Janičko M. (Košice): Definícia NAFLD, NASH, MAFLD. Klinický priebeh Pozrieť
Koller T. ( Bratislava): Odlišnosti medzi prirodzeným priebehom NAFLD cirhózy a alkoholovej cirhózy Pozrieť 
Rác M. (Nitra) : MAFLD a kardiovaskulárne riziko Pozrieť 
Vítek L. (Praha): Metabolické účinky žlčových kyselín Pozrieť 
 
Blok 4. Metabolický syndróm z pohľadu hepatológa: MAFLD a COVID 19: Dve pandémie, viac ciest, jeden cieľ. Dražilová S., Skladaný Ľ. Szántová M.
 Skladaný Ľ.( Banská Bystrica): Nefarmakologická liečba v manažmente MAFLD. Pozrieť
 Jarčuška P. (Košice): Farmakoterapia v manažmente MAFLD.  
 Dražilová S. (Košice): MAFLD – related HCC a iné malignity: hrozí nám nová epidémia?  Pozrieť 
 Adamcová-Selčanová S. (Banská Bystrica): Manažment zvýšených hepatálnych enzýmov pri a po infekcii COVID – 19 Pozrieť 
 
Blok 5. Metabolický syndróm z pohľadu diabetológa/obezitológa. Diabezita/Obezita: MIND THE GAP Fábryová Ľ., Rác M.  
Fábryová Ľ. (Bratislava): Farmakoterapia: Krok za krokom Pozrieť
Majerčák I. (Košice): Slovo dalo slovo Pozrieť
   
Blok 6. Sympózium podporované spoločnosťou Unique Medical. Uhrík, P.,  
Ultrazvuk v hepatológii - Uhrík, P. (Martin)  
   
Blok 7. Gastroenterológovia internistom 1. Špičák J., Veselíny E.  
Veselíny E. (Košice): Manažment pacientov s dyspepsiou Pozrieť
Albertová M. (Bratislava): Liečba pacientov s funkčnou dyspepsiou Pozrieť
Polakovičová V. ( Bratislava): Kazuistiky pacientov s funkčnou dyspepsiou Pozrieť 
Špičák J. (Praha): Metabolické aspekty chorôb pankreasu Pozrieť
   
Blok 8. Gastroenterológia internistom 2. Bánovčin P., Huorka M. - Úvod Pozrieť
Bánovčin P. (Martin): Gastroezofágová refluxová choroba - diagnostika a konvenčná liečba Pozrieť
Ďuríček M. (Martin): GERD refrákterny na PPI - ako ďalej? Pozrieť 
Oltman M. (Bratislava): Črevný mikrobióm – kľúč k patogenéze mnohých ochorení Pozrieť 
Juríček R. (Bratislava):Syndróm dráždivého čreva – od symptómu k diagnóze a liečbe Pozrieť

 

 

späť logo zdieľať logo