World Hepatitis day 2023

Čo je Svetový deň hepatitídy?

Svetový deň hepatitídy (World Hepatitis Day - WHD) je významná udalosť, pri ktorej sa stretávajú ľudia zo všetkých kútov sveta, aby zvýšili povedomie o naliehavej globálnej záťaži vírusovou hepatitídou a podnietili zmysluplnú zmenu. Svetový deň hepatitídy je jedným zo siedmich oficiálne schválených globálnych dní verejného zdravia WHO.

Nebudeme čakať!

Téma Svetového dňa hepatitídy 2023 je silnou výzvou k akcii. Nabáda nás, aby sme urýchlili elimináciu vírusovej hepatitídy a zabezpečili rýchle testovanie a liečbu pre tých, ktorí to skutočne potrebujú. Po celom svete jednotlivci a komunity preberajú zodpovednosť za svoje životy a presadzujú pozitívne zmeny. Hoci ich úsilie oceňujeme, požadujeme aj ďalšie kroky na dosiahnutie trvalého vplyvu.
 
Spojme sa a vytvorme svet, v ktorom hepatitída už nebude pre nikoho príťažou.

 

 

 

 

Viac na webe EASL https://easl.eu/news/whd2023/

späť logo zdieľať logo