Ďakujeme za Vašu účasť na 46. MHD

V termíne 17.5. - 19.5.2018 sa konali 46. Májové hepatologické dni na Donovaloch. Program bol opäť veľmi pestrý, ale dominantná časť bola venovaná skríningu a liečbe ochorení pečene v ich začiatkoch. 

 pre registrovaných členov SHS pripravujeme priamo na stránke dostupný výber prezentácií zo 46. MHD a fotogalériu

Počas kongresu boli  opäť boli ocenené  tri najlepšie prezentované pôvodné práce.

Prvú cenu a odmenu 500 EUR ziskala práca 

Nové prognostické skóre sarkopénie u pacientov s dekompenzovanou pokročilou
chronickou chorobu pečene — analýza súboru HEGIT07 autorov Koller T., Vnenčáková J., Molčan P., Skladaný Ľ. (Bratislava, Banská Bystrica)

Druhú cenu a odmenu 300 EUR získala práca 

Retrospektívna štúdia TC Il. 1K SZU FNsP FDR B. Bystrica pacientov po LTx  vo vzťahu k očkovaniu (27.5.2008 - 1.1.2018)  autorov Podmanická Z., Skladaný C., Dropčová A., Selčanová-Adamcová S., Lovrantová E.,
Rajčanová V. (Banská Bystrica)

Tretiu cenu a odmenu 200 EUR získala práca 

 Frailty u pacientov s cirhózou pečene autorov Vnenčáková J. (Banská Bystrica)

 

Zároveň boli oznámení príjmatelia prvých udelených výskumných grantov poskytnutých Slovenskou hepatologickou spoločnosťou.

5000 EUR: Asociácia medzi metabolickým syndrómom a primárnou biliárnou cholangoitídou. Hlavný riešiteľ: S.Dražilová.

3000 EUR: Prieskum rizikových faktorov životného štýlu vo vzťahu k ALD a NAFLD na Slovensku u detí, mládeže, dospelých a návrh skríningu ALD,  NAFLD  a NASH. Hlavný riešiteľ:  M.Szántová.

 

Vedecké granty sú udeľované SHS každoročne, vyzývame záujemcov, členov SHS, aby podali žiadosť podľa aktuálnej výzvy: 

grantová výzva SHS

 

 

späť logo zdieľať logo