Ocenenia najlepších príspevkov 48. Májových hepatologických dní

Ocenenia najlepších pôvodných vedeckých príspevkov 48. Májových hepatologických dní získavajú:
 
1. miesto:
N. Bystrianska, D. Janceková, J. Vnenčáková, Ľ. Skladaný (Banská Bystrica)
Fekálna mikrobiálna transplantácia (FMT) a ťažká alkoholová hepatitída (SAH): skúsenosť v našom centre •
 
2. miesto:
P. Vrbová, J. Smaha, I. Šturdík, K. Brázdilová, M. Kužma, P. Jackuliak, J. Payer, T. Koller (Bratislava)
Hodnoty hepatálnych testov, predchádzajúca choroba pečene a ich spojitosť s prognózou pacientov hospitalizovaných s COVID 19 na reprofilizovanej internej klinike •
 
3. miesto:
I. Hockicková, P. Kristian, P. D. Lenártová, J. Hockicko (Košice)
COVID-19 pneumónia a hepatálne poškodenie •
 
Oceneným gratulujeme, pre ostatných je to výzva do budúcoročných 49. Májových hepatologických dní
späť logo zdieľať logo